GUNDUA
(DISCOVER Bible Guides in Kiswahili)

Kama una maswali, wasiliana nasi.
If you have questions, contact us.


MWONGOZO 1: TWAWEZA KUMWAMINI MUNGU

MWONGOZO 2: TWAWEZA KUIAMINI BIBLIA

MWONGOZO 3: JE! MAISHA YANGU YANA MAANA KWA MUNGU?

MWONGOZO 4: MPANGO KWA AJILI YA MAISHA YAKO

MWONGOZO 5: DARAJA KWENDA KWENYE MAISHA YANAYORIDHISHA

MWONGOZO 6: NAFASI YA PILI YA KATIKA MAISHA

MWONGOZO 7: KUHUSU MAMBO YAKO YA BAADAYE

MWONGOZO 8: YESU AJAPO KWA AJILI YAKO

MWONGOZO 9: MAKAO YAKO YA MBINGUNI

MWONGOZO 10: JE! NI MAPEMA KIASI GANI YESU ATARUDI?

MWONGOZO 11: UWEZO WA AJABU KATIKA MAISHA YANGUU

MWONGOZO 12: MWOKOZI ALIYEPO DAIMA

MWONGOZO 13: TOKA MDHAMBI MWENYE HATIA HADI MTAKATIFU ALIYESAMEHEWA

MWONGOZO 14: SIRI YA OMBI LINALOJIBIWA

MWONGOZO 15: SIRI YA FURAHA

MWONGOZO 16: SIRI YA PUMZIKO LA MBINGUNI

MWONGOZO 17: SIRI YA UKUAJI KWA KUSHUHUDIA

MWONGOZO 18: SIRI YA MTINDO WA MAISHA ULETAO AFYA

MWONGOZO 19: KUINGIA KATIKA MAISHA YA KIKRISTO

MWONGOZO 20: SIRI YA KUKUA KWA USHIRIKIANO

MWONGOZO 21: JE! WENGI WANAWEZA KUKOSEA?

MWONGOZO 22: JE! MUNGU ANA HAKI?

MWONGOZO 23: JEHANAMU NI NINI NA IKO WAPI?

MWONGOZO 24: MTU AKIFA, KUNA NINI BAADAYE?

MWONGOZO 25: JE! NAWEZA KULIPATA KANISA LA MUNGU LEO?

MWONGOZO 26: JE! MUNGU ANAO UJUMBE WA PEKEE KWA AJILI YA SIKU ZETU?

 

© 2004 Voice of Prophecy
Loveland, Colorado, U.S.A.