GUNDUA
(DISCOVER Bible Guides in Kiswahili)

MWONGOZO 1
TWAWEZA KUMWAMINI MUNGU

MWONGOZO 2
TWAWEZA KUIAMINI BIBLIA

MWONGOZO 3
JE! MAISHA YANGU YANA MAANA KWA MUNGU?

MWONGOZO 4
MPANGO KWA AJILI YA MAISHA YAKO

MWONGOZO 5
DARAJA KWENDA KWENYE MAISHA YANAYORIDHISHA

MWONGOZO 6
NAFASI YA PILI YA KATIKA MAISHA

MWONGOZO 7
KUHUSU MAMBO YAKO YA BAADAYE

MWONGOZO 8
YESU AJAPO KWA AJILI YAKO

MWONGOZO 9
MAKAO YAKO YA MBINGUNI

MWONGOZO 10
JE! NI MAPEMA KIASI GANI YESU ATARUDI?

MWONGOZO 11
UWEZO WA AJABU KATIKA MAISHA YANGUU

MWONGOZO 12
MWOKOZI ALIYEPO DAIMA

MWONGOZO 13
TOKA MDHAMBI MWENYE HATIA HADI MTAKATIFU ALIYESAMEHEWA

MWONGOZO 14
SIRI YA OMBI LINALOJIBIWA

MWONGOZO 15
SIRI YA FURAHA

MWONGOZO 16
SIRI YA PUMZIKO LA MBINGUNI

MWONGOZO 17
SIRI YA UKUAJI KWA KUSHUHUDIA

MWONGOZO 18
SIRI YA MTINDO WA MAISHA ULETAO AFYA

MWONGOZO 19
KUINGIA KATIKA MAISHA YA KIKRISTO

MWONGOZO 20
SIRI YA KUKUA KWA USHIRIKIANO

MWONGOZO 21
JE! WENGI WANAWEZA KUKOSEA?

MWONGOZO 22
JE! MUNGU ANA HAKI?

MWONGOZO 23
JEHANAMU NI NINI NA IKO WAPI?

MWONGOZO 24
MTU AKIFA, KUNA NINI BAADAYE?

MWONGOZO 25
JE! NAWEZA KULIPATA KANISA LA MUNGU LEO?

MWONGOZO 26
JE! MUNGU ANAO UJUMBE WA PEKEE KWA AJILI YA SIKU ZETU?

 

© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.